• on attend la naissance - we wachten op de geboorte

  Comme pas mal d'entre vous, nous attendons, attendons, attendons...C'est aujourd'hui le 60 ème jour après la 3 ème saillie.

  Bergère est très calme. je prend sa température au matin et au soir pour voir si elle descend, ce ui annoncerait la naissance dans les 24h. mais ici, tout est stable, rien qui laisse présager qu'elle commencerait.

  images

  Attendre.

  Zoals sommige van jullie, wachten we, wachten, wachten wachten...het is vandaag de 60 ste dag na de derde dekking.

  Bergère is heel rustig, heel calm, ik neem haar tmperatuur s'morgens, en s'avonds om een daaling te merken, die zou de geboorte plannen voor in de 24 uur, maar niets, alles regelmatig en rustig,

  wachten.

 •  

  10000 excuses voor de very bad nederlands en tijp fouten.... doe mijn best, zal korrecties geven morgen avond.

 • Heup dysplasie en .. de rest...

  Portrait Brohlin mai 2008
  Voor digene die er niets van kennen van heup dysplasie zal ik proberen iets eenvoedig te uitleggen

  Heup dysplasie is een pathologie, een naam voor misvorming van de heup beenderen. Dit kan verschielenden vormen hebben: plate kopen, misvormde koppen, onregelmatige kopen, geluxeerde kopen, niet goed gecentreerde kopen..enz. Dit komt vaker voor bij grotere rassen maar men kan het ook vinden bij Labradors of Duitse herders bijvoorbeeld. Dit heup dysplasie heeft vershielenden oorzaken: herfelijk, traumatisch en van gevolg van het "milieu".

  De Koninklijke maatschapij Sint Hubertus is de officieel maatsch. die de officieel stambomen delivreerd. Als we Pyreneese Berghonden pups willen kweken moeten de ouders daarvan gekontroleerd worden en officieel uitsalg hebben van HD, dit kontroole moet gebeuren op minimum 18 maanden.  Behoordelingen worden gegevne door letters te geven van A, B, C, D en E. Er mag sinds 01/01/2008 niet meer gefokt worden met honden die het uistlag hebben van D en E want die hebben dysplasie. Er is dan ook nu verplicht de radio te laten gebeuren met een verdoving want vroeger gingen mensen met hun honden naar een bepaalde dierenarts in nederland die niet verdoofde en waarvan de resultaten niet de "echte" waren voor de boven vermelden reden.

  Dit heupen worden door een onderzoek gekontroleerd. Hier via een radiografie via RX. De hond ligt op zijn rug, de dierenarts trekt fel en draait de achterste pooten van de hond. De hond moet verdoofd zijn omdat dan pas de spieren en ligamenten die de gevrichten samen houden relaxereerd zijn. Zoo kan men echt goed zien of de kop van de achterste poot goed samern komt in de heup capsel.

  Wie geeft de oordeelen over de heupen? het is een comitie van verschielenden dierenartsen die de Radio van het hond X voor hun eigen beoordelen, ze komen samen en dan is het uitslag die het meest terug komt die als officieel genomen is.

  Kleine verhaal..Bergère en Belle zijn geradiografieerd geweest (ze waren 2jaar) door een comitie die we "untel" zullen noemen. Dit komitie had als kritiek gekregen dat er te veel A's gegeven werden...dan plutselijng zijn er bijna geen a's uitgekomen maar B...Bergère en Belle zijn van die groep, ook hadden ze de beoordeling A gekregen van de dierenarts zie de radio gedaan had en die in de komitie zat en die nu de bijna enige is die nog officielle radios maakt naast de universitaire centrums. en het is een heel gespecialiseerd en top dierenarts. Zo zijn Bergère en Belle dik in orde en perfecte teven om mee te fokkeen, zoals hun broer Zours du Mas de L'Outïs, toen officieel HD A beoordeeld geweest, officieel gekontroleerd voor patella en OCD en vrij van beide.

  Het is nu twee of drie jaren geleden denk ik dat een spel van concurentie, rol spel, gevecht van docters gekomen is,...de comitie "untel" heeft ontslag genomen en een nieuw is gekomen en heeft aan de beoordelingen tussen waarden gegeven namens A1, A2, B1, B2, C1, C2, D en E.

  re klein verhaal, somige honden die werden gekeurd door de eerste komitie en die daar een C kregen zijn terug erkeurd door dit komitie en hebben dan een A gekregen...

  Ik lat jullie wel nadenken over wat ik er van vind van al die heupen resultaten. Maar wat ik weet is dat een hond met goede heupen die toen A kreeg kan niets anders zijn als prima want goede heupen blijven goede heupen en B heupen kunnen gewoon maar nog beter worden...

  er zijn mensen die laten denken of die ervan overtuigd zijn ( en dat vind ik nog erger) dat twee honden met A heupen paren DE zekerheid geeft van puppies te geven die geen slechte heupen zullen hebben. Er iets niets anders dan minder waar als dat!

  De Heup dysplasie is een multifactorieel ziekte. slechte heupen kunnen komen door een trauma, breuk ( zoals onze lieve Brohlin), slechte voeding en manquementen, ongepaste bewegingen en inspanning, een melling van alles en kan ook zijn oorzaak vinden in de bepaalde aanwezigheid van vershielende genen.   

  En wie kan me verzekeren dat zijn hond niet drager is van genes die heup dysplasie veroorzaken? niemand. De genen van een hond zijn bepaald door de gene van de ouders, grootouders, achter, achter groot ouders en nog verder. het is niet omdat een hond HD A heeft dat hij niet draager is van HD en omgekeerd, het is niet omdat een hond niet perfecte heupen heeft dat hij drager is van Heup dysplasie, omdat deze dysplasie verschielenden oorzaak heeft. Voor mij een hond die een goed heup heeft en een minder perfect laat me meer denken aan een ongelukje gedurende de groieperiode als een echte herfelijk defect en voor mij een korreckte hond is om te kweken en zeker als hij al verschielden nesten gehadf heeft die geen problemen hebben gehad , die ras typisch zijn en die nog derbij een prachtig karakter hebben.

  Het is ook fout te denken dat de Pyreneese berghond in Belgïe er erg aan toe is kwa Heup dysplasie. Dat is ellemaal niet waar. Hier zijn de honden al langer gekontroleerd als in andere landen. Trouwens bestaan er ook niet 10000 manieren om een heup of patella of OCD te kontroleren en worden ze in de benelux op de zelfde dratisch manier gekontroleerd. En excuseer, een hond die patella luxatie of OCD heeft ziet men, voor dan alles! Er bestaan trouwens geen enkelen statiestieken over belgische honden en maar een van honden vangroot Britanie waar daar de honden geen enkele van onze origines hebben en die daar totaal anders uitzien als hier.

  De mensen die zich focussen op een letter of nu op cijfer 1 of 2 zijn degene die vergeten vaak dat eerst en vooral een Pyreneese Berghond moet ook er op lijken: kleine ogjes, zward omrand, amandel vor, aziatisch geplaats, fetroken lipen en kop met vorm van deze van een witte beer, forse benen maar elegante beweging, diepe borst, goede hoekingen, arroudera met "crochet" aan zijn einde, een pyr moet voldoende vacht hebben, en is niet een hond met een fijne snuit, fijne pootjes en horen die zo lang zijn als een basset hond....

  En alstublief laten jullie maar die onozelijke gevechten die alleen maar iets te maken hebben met concurentie, geld en jalousie. in de plaats daarvan zou het niet beter zijn dat jullie zich afvragen of jullei pups niet dragers zijn van onzichtbarre fouten zoals epilepsie of megaoesophage? Moesten jullie echte fokkers zijn die zich zorgen maken over het ras dan zouden jullie jullie beter foccussen op het fokkeen van honden die der echt de kop en het lichaam daarvan hebben

  Er zijn maar konstructieve wisselingen van meningen en van leuke ervaringen en minder leuke ervaringen dat IEDER fokker in zijn leven zonder twijfels zal hebben die iets goed opleverd...en pyr fokken is iets anders als de delen A eb B van een diepvriser samen te stellen....

  voilà. maar mijn mening.... en nu gaat ik terug naar het belangerijkste deel van alles:

  Portrait Brohlin mai 2008

  Brohlin portrait

 • La Dysplasie de Hanche... et le reste

  La dysplasie de hanche est une affection qui peut provenir de plusieurs facteurs: soit génétique, soit accidentel, soit environemental. La dysplasie de hanche (HD en abrégé) est plus souvent rencontrée chez les grands chiens; on peut en trouver aussi chez le Labrador et le Berger Allemand par exemple. On rencontre diverses formes de dysplasie (dont la traduction est en fait malformation): des petites irrégularités dans la surface de l'os, des formes de l'os autres que parfaitement ronde, des os mal centrés, appaltis, luxés, etc...

  La dysplasie peut être diagnostiquée lors d'un contrôle par radiographie des hanches, le chien couché sur le dos, le vétérinaire tirant et tournant fortement les pattes du chien. Cet examen se pratique en ayant endormi le chien avant, ceci pour permettre aux muscles des pattes et articulations du chien de se détendre et de pouvoir voir si réellement, alors, l'os de la jambe (tête du fémur) reste bien dans sa cavité recéptrice (l'os de la hanche).

  La Société Royale Hubert est l'organisme qui délivre les pédigrees officiels en Belgique. Lorsque nous voulons avoir des chiots, les parents doivent obligatoirement être radiographiés à l'âge minimum de 18 mois et ne pas être D ou E. En effet, il existe des gradations dans les résutats qui sont A, B, C, D, E.    Le D et le E sont dysplasiques et leurs reproduction est interdite depuis ce 01/01/2008. De même avant, certains allaient chez un certain vétérinaire aux Pays bas qui faisait les radios sans endormir le chien, ce qui faussait les résultats; maintenant l'endormissement est obligatoire pour la raison évoquée plus haut.

  Qui donne ses résultats? C'est une commission officielle pour la Belgique qui donne les résultats pour les chiens Belges, càd un groupe de vétérinaires, qui évaluent chacun la radio d'un chien X; et les résultats sont mis ensemble, le résultat qui revient le plus souvent est pris comme officiel.

  Petite histoire...du temps où Belle et Bergère ont été radiographiées ( elles avaient 2 ans), la commission en place avant l'actuelle, commission qu'on appellera "untel" a reçu une critique qui lui reprochait que les statistiques de chiens déclarés A étaient "trop nombreux"....tout à coup...il y eu plus de B qui apparurent. Belle et bergère faisaient partie de ce lot. Alors même qu'elles avaient été jugées A par mon vétérinaire qui faisait partie de la commission, et qui d'ailleurs est un véto super compétent et à l'heure actuelle , un des rares qui fasse encore les radios en dehors des centres universitaires. Bref pour nous, elles sont parfaites. Tout Comme Zours, leur frère, qui est officiellement radiographié des hanches et HD A, offieciellement controlés et indemne de luxation de rotules et d'ostéochondrites de l'épaule, se sont de bons chiens pour reproduire.

  Voici maintenant je pense un peu plus de 2 ou 3 ans, jeux de rôles, de concurrence entre unif, de notoriété et de critiques...la commission en place à l'époque démissionne et est remplacée par celle actuellement en place. Cette nouvelle commission décide d'ajouter des gradations intermédiaires et donne des A1, A2, B1, B2, C1, C2, D et E.

  re petite histoire...certains chiens qui, par l'autre commission avaient été jugés C sont rejugés maintenant et passent maintenant avec la recalification A avec cette commission ci....

  Alors, je vous laisse penser ce que moi, j'en pense des ses résultats de radios.... Mais les chiens qui ont été jugés indemnes en dysplasie et jugés A avec la première commission le sont encore toujours, de bonnes hanches sur radio ne seront jamais autre chose que de bonnes hanches. Une hanche qui a été jugée A est A et parfaite!!!!!et une B semble t'il ne peut qu'être meilleure.

  Il y a des gens qui veulent faire croire, ou bien en sont ils persuadés (et c'est plus grave je pense), que, parce que les parents ou un des deux est A, cela vous garanti des chiots parfaits : il n'y a rien de plus faux que cela!!!

  La dysplasie de hanche comme indiqué plus haut, est une pathologie multifactorielle.( l'OCD ou ostéochondrite de l'épaule aussi si mes infos sont bonnes ). Un chien peut être dysplasique suite à un accident, une fracture dans sa jeunesse ( malheureusement notre Brohlin), une mauvaise alimentation, un exces d'exercices ou une activité inadaptée, une inflamation des articulations, ...et à cause de plusieurs gènes.

  Qui peut venir m'assurer que son chien ne porte pas les gènes qui amènent à de la dysplasie...personne! Les gènes d'un chien sont déterminés par ses parents, grands parents, arrières et arrières arrières etc ...et ce n'est pas parce qu'un chien est A en hanches qu'il n'est pas porteur du gène de la dysplasie et que croisé avec cet autre chien il ne donnera pas de chiots dysplasiques!!! De même ce n'est pas parce qu'un chien a une cotation qui n'est pas parfaite qu'il donnera des chiots dysplasique, ceci pour les raisons évoquées plus haut. Pour moi, de toute façon un chien dont une des hanches et bonne et l'autre moins laisse penser plus à un accident de parcours qu'à une malformation génétique. A forciori si ce chien a déjà reproduit de multiples fois et a donné des chiens sans défauts, avec les caractéristiques de beauté de la race et super gentil pour courronner le tout!

  De même il est faux de faire croire que la race du  Montagne des Pyrénées en Belgique est très atteind de dysplasie de hanche: Faux archi faux! ici les chiens sont controlés depuis plus longtemps que dans les autres pays, voilà tout et maintenant avec des méthodes plus sures et en tous les cas des jugements sévères. il n'existe de toute façon pas 10000 manières même dans les différents pays de benelux de controler des chiens pour savoir s'ils sont dysplasiques, s'ils ont les rotules luxées ou s'ils ont de l'OCD! Les controles vétérinaires sont les même partout! et excusez....un chien qui a les rotules luxées et de l'OCD cela se voit aussi avant tout! de même aucune statistiques n'a jamais été faite en Belgique concernant la dysplasie de hanche chez le montagne des Pyrénées. Les seuls chiffres connus sont ceux d'une étude en Grande Bretagne et dieux sait que là il n'ont aucune de nos origines et a quel point les chiens sont différents là bas!

  Ceux qui se focalisent sur des lettres A ou même maintenant des chiffres 1 ou 2 , sont ceux qui oublient qu'un VRAI montagne des Pyrénées est AVANT TOUT un chien qui y ressemble: petites yeux en amande cernés de noir, de forme asiatique, proportions en tête comme les ours blancs, babines bien tirées et noires jais, poitrine profonde et membres angulés, arroudera avec crochet terminal, et ce regard, cette expression que peu ont tout simplement parce qu'ils n'ont pas les caractéritiques citées ci plus haut... un montagne doit être un chien à ossature forte sans être lourde mais élégant et à l'allure princière, une fourrure bien fournie et non des poils plats, un montagne ce n'est pas un grand chien blanc mince au museau pincé qui a les yeux grands et ronds et encore moins des oreilles de chien de basset....

  Grand Dieu, arrètez de vous battre pour des broutilles de concurrence et de fric qui vous bouffe le nez alors même que vous devriez vous demander si vos chiens ne sont pas porteurs de maladies invisibles chez les chiots que sont les méga oeusophages et l'épilepsie par exemple..Si vous étiez des éleveurs et voudriez le bien de la race comme vous le criez si fort, tracassez vous de retrouver des chiens qui ont vraiment la tête et le corps d'un montagne!

  Il n'y a que les dialogue constructifs qui apportent du bien à une race, et ceci à travers l'échange des expérience bonnes et malheureuses que TOUT éleveur VA INEVITABLEMENT rencontrer un jour car élever des chiens de montagne des Pyrénées c'est autre chose que de monter un frigo qui porte des parties A et B ensemble....

  et après ce long palabre je vais retourner à ce qui est le plus important:

  tom nov 2006

  et puis après la photo qui est au dessus...

   

   

 • du pain bénit - daarvan brood maken

  Cet épisode de ses personnes qui s’invectivent via messages à propos de résultats de hanches, de luxation de rotules, de marchands de chiens…me permets de vous livrer le fond de ma pensée sur tout ce tintamarre pour rien.

  Lizez les articles qui suivent plus haut.

   Dit gedoe tussen die twee personnen die zich kapot maken met Heupen en patella resultaten, en broodfokker en zovoort geeft me de mogelijkheid om aan jullie lezers te zeggen wat ik van dit alles denk. Veel geluid voor niets. Lezen maar jullie de articels verder die volgen boven dit.
 • Laissez vos messages ici - Laat U bericht hier

  Nom d’un chien!!! Miljard van nom de piet !!!

   Pour ceux qui ne parlent pas le néerlandais, vous avez manqué quelque chose ! Sur mon blog, vous avez la possibilité de laisser des messages, ici à droite vers le milieu de la page….et bien, « voilà  ti pas » que je vois apparaître dessus des messages d’une aspirant éleveuse des Pays bas qui s’enguirlande avec une éleveuse de Belgique à coup de résultat de hanches et de rotules…donc des messages qui ne me concernent pas …à mourir de rire…mais finalement c’est à pleurer…ce n’est que le reflet de ce qu’est le «  monde » du chien.Je demande donc instamment aux gens qui ont des choses à se reprocher mutuellement de ne pas le faire via ma boîte à messages mais via leurs mails personnels… vos excuses sont les bienvenues…. 

  Voor diegene die Nederlands niet begrijpen, jullie hebben iets gemist !

  Op mijn blog, jullie hebben de mogelijkheid om berichtjes achter te laten, hier rechts in et midden van de pagina….en wel, daar zie ik plotseling berichtjes verschijnen van een Nederlandse aspirant fokker en een fokker van België die iets hier uitvechten wat niets met mijn blog of honden te maken heeft….ik moest eerst lachen….maar eindelijk iets dat heel triestig…en laat wel zien wat eigenlijk de honden wereld is.

  Ik wil dan vriendelijk vragen aan de mensen die iets uit te vechten hebben tussen mekaar, dat ze dat doen via hun persoonlijke mails….verontschuldigingen zijn welkom…